JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica – Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta


PODIJELI.

JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica (Odluka Školskog odbora, broj: 987/17 od 25.07.2017. godine)
a) Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini kako slijedi:
1. Nastavnik-ca Bosanskog jezika i književnosti, na 9 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva a najduže do 30.11.2017. godine, 2. Nastavnik/ca Biologije, na 3 časa na određeno vrijeme a najduže do 15.08.2018. godine,
3. Nastavnik/ca razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme a najduže do 15.08. 2018. godine,
4. Nastavnik/ca razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme a najduže do 15.08. 2018. godine,
5. Nastavnik/ca razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme a najduže do 15.08. 2018. godine,
6. Nastavnik/ca pravoslavne vjeronauke, na 2 časa na određeno vrijeme a najduže do 15.08.2018. godine.

b) Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini (Odluka direktora škole broj: 988/17 od 25.07.2017 .godine) kako
1. Domar škole, puna norma, na određeno vrijeme a najduže do 15.08.2018. godine, uz probni rad od 1 mjeseca.
Kandidat za domara škole treba pored zakonskih uvjeta da ispunjava i posebne uvjete i to: prema Pedagoškim standardima za osnovnu školu („ Sl. nov. ZDK-a, broj: 9/04. i 11/13.) i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene Konkursom / Oglasom bit će obavljen intervju nakon bodovanja od strane Komisije za bodovanje, na dan 18.08.2017. godine od 0900 do 1600 sati u prostorijama škole.
Prijave na Konkurs /Oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU OŠ «Miroslav Krleža» Zenica, Travnička cesta broj 8, 72 000 Zenica, sa naznakom «ZA KONKURS/OGLAS» ili pak predati na protokol u Sekretarijat škole.