JU OŠ „Ahmed Muradbegović”Zenica, Stranjani – Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta


PODIJELI.

JU OŠ „Ahmed Muradbegović”Zenica, Stranjani (Odluka Školskog odbora broj 757/17 od 05.07.2017. godine)
a) Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini kako slijedi:
1. nastavnik/ca razredne nastave, puna nastavna norma, na određeno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
2. nastavnik/ca razredne nastave, puna nastavna norma, na određeno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
3. nastavnik/ca razredne nastave, puna nastavna norma, na određeno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
4. nastavnik/ca bosanskog jezika i književnosti, 17 časova, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
5. nastavnik/ca bosanskog jezika i književnosti, 16 časova, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
6. nastavnik/ca engleskog jezika, 10 časova, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
7. nastavnik/ca njemačkog jezika, 12 časova, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
8. nastavnik/ca turskog jezika, 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
9. nastavnik/ca matematike, 8 časova, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
10.nastavnik/ca fizike, 15 časova,na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine
11. nastavnik/ca historije, 18 časova, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine
12.nastavnik/ca geografije, 18 časova, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
13.nastavnik/ca informatike, 9 časova, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
14.nastavnik/ca muzičke kulture, 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
15.nastavnik/ca tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
16.nastavnik/ca tehničke kulture, 8 časova, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
17.nastavnik/ca osnova tehnike, 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
18.nastavnik/ca građanskog obrazovanja, 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
19.nastavnik/ca islamske vjeronauke, 21 čas, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 15.08.2018. godine;
20.nastavnik/ca islamske vjeronauke, 14 časova, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
21.nastavnik/ca katoličkog vjeronauka, 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
22.nastavnik/ca kulture i zajednice, 8 časova, na određeno radno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
23.pedagog škole – puno radno vrijeme, na određeno, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 15.08.2018. godine;

b) Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini (Odluka direktora škole broj 752/17 od 05.07.2017. godine) kako slijedi:
1. radnik/ca na održavanju higijene, puna norma, na određeno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
2. radnik/ca na održavanju higijene (65 % norme), na određeno vrijeme, a najduže do 15.08.2018. godine;
3. ložač centralnog grijanja (PŠ Lokvine), puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 15.08.2018. godine;
4. ložač centralnog grijanja (PŠ Vrselje), 50 % norme, na određeno vrijeme, od 15.11.2017. godine, do 15.04.2018. godine;
Za radno mjesto pod rednim brojem 3. i 4. oglasa (ložač centralnog grijanja), potrebno je da kandidati, pored ostalih uslova traženih oglasom, posjeduju minimalno srednju stručnu spremu mašinskog smjera uz položen ispit i certifikat za obavljanje poslova ložača, dok je za radno mjesto pod brojem 1. i 2. (radnik/ca na održavanju higijene) dovoljna završena osnovna škola. Intervju s kandidatima koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom i oglasom će se obaviti u prostorijama škole 14.08.2017. godine, od 09:00 do 15:00 sati.

Prijave na konkurs i oglas, sa traženom dokumentacijom, dostaviti na adresu škole: JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, Stranjani 46, 72209 Stranjani sa naznakom „ZA KONKURS/OGLAS“ ili predati na protokol u sekretarijat škole.