Javni poziv za učešće u programu Akademija socijalne demokratije


PODIJELI.

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative pokreću jedinstveni, novi edukativni program za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Akademija će imati za cilj da na visokom nivou doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Kroz četiri modula, koji će biti održani u toku 2015. godine, polaznicama/ima će se predočiti koncepti i prikazati najbolje prakse u Evropi i svijetu kako vrijednosti socijalne demokratije mogu biti konkretno primijenjene, te koje su njene koristi u odnosu na druga vrijednosna stajališta.

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative pokreću jedinstveni, novi edukativni program za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Akademija će imati za cilj da na visokom nivou doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Kroz četiri modula, koji će biti održani u toku 2015. godine, polaznicama/ima će se predočiti koncepti i prikazati najbolje prakse u Evropi i svijetu kako vrijednosti socijalne demokratije mogu biti konkretno primijenjene, te koje su njene koristi u odnosu na druga vrijednosna stajališta.

Učesnice/i će imati priliku da kroz predavanja i radionice sa relevantnim domaćim i regionalnim akterima, eminentnim politolozima, analitičarkama/ima i političarkama/ima raspravljaju koji su to koncepti u ekonomskom i političkom pogledu, na različitim nivoima vlasti, koje moraju zagovarati akteri lijeve orijentacije.

Kad? Gdje?
Akademija obuhvata četiri modula i da biste uspješno završili akademiju, morate prisustvovati na više od 80% nastave i predavanje uz obavezu izrade domaćih zadataka i eseja.

I modul: POLITIČKA EKONOMIJA 17.-19. april 2015. Međugorje

II modul: LOKALNA SAMOUPRAVA 15.-17. maj 2015. Zenica

III modul: POLITIČKA KOMUNIKACIJA 05.-07. juni 2015. Prijedor

IV modul: SAVREMENA LJEVICA 03.-05. juli 2015. Jahorina

Pravo prijave?
Poziv za učešće u programu je otvoren za sve mlade aktiviste i aktivistice koji su uspješno završili dosadašnje edukativne programe partnerskih organizacija i to

„Političku školu“ i „Trening trenera za Političku školu socijalne demokratije“. Izuzetno ovome i u određenom broju aplikacija, priliku ćemo pružiti i mladim vijećnicama/ima i zastupnicama/ima na svim nivoima vlasti, istaknutim lokalnim liderkama/ima, te nosiocima izvršnih funkcija lijeve političke orijentacije.

Nakon procesa selekcije, u program će biti uključene/i one/i aplikantice/i za koje organizatori procijene da imaju najviše motiva i kapaciteta da usavrše svoja znanja sa ideološkog stanovišta, te da stečena znanja i vještine koriste u svom daljem društveno- političkom radu.

Kako se prijaviti?
Broj učesnica/ka je ograničen. Svi zainteresovani, mogu se prijaviti najkasnije do 02.04.2015. godine (četvrtak) do 16h, na mail adresu: info@fli.ba sa naznakom:

„Prijava za Akademiju socijalne demokratije“.

Prijava treba da sadrži:
-CV sa naglaskom na društveno-politički aktivizam
-Esej na slobodnu temu u okviru jedne od četiri tematske oblasti: politička ekonomija i komunikacija, lokalna samouprava i savremena ljevica (najviše 2 A4 stranice)

Nepotpune i prijave dostavljene nakon isteka roka za prijavu neće biti uzete u razmatranje.

Ostale informacije:
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem mail adrese: info@fli.ba ili direktno na telefon +387 33 612 529.

Učešće u Akademiji socijalne demokratije je potpuno besplatno. Troškove smještaja, hrane i prevoza snose organizatori.