Javni poziv za učešće u političkoj školi 2015


PODIJELI.

Friedrich-Ebert-Stiftung, zajedno sa Forumom lijeve inicijative, pozivaju sve mlade od 18 do 30 godina starosti da se prijave na Političku školu. Projekat Politička škola ima za cilj da okupi mlade ljude sa područja cijele Bosne i Hercegovine, te na njih prenese znanje, iskustva i vještine potrebne za političko i društveno djelovanje.Realizacijom projekta želi se doprinijeti razvoju i usavršavanju znanja i vještina mladih ljudi, kao i njihovoj dodatnoj motivaciji za aktivno i odgovorno sudjelovanje u životu društvene zajednice.

Rok prijave je 3. maj.

Više informacija: Pozivno pismo_Politicka skola 2015Aplikacioni formular 2015