Javni poziv za nominacije:„DA(R) ZA ZAJEDNICU“


PODIJELI.

Centar za promociju civilnog društva je organizacija civilnog društva iz Sarajeva koja kroz Program malih grantova pruža edukativnu i finansijsku podršku udruženjima građana/ki i neformalnim grupama da kroz odobrene projekte zainteresuju, podstaknu, ohrabre i na kraju i obezbijede učešće i saradnju lokalnih vlasti kao i biznis sektora da daju svoj doprinos u realizaciji projekata i inicijativa čija je svrha poboljšavanje kvaliteta života građana i građanki u lokalnim zajednicama.

U želji da promovišemo važnost saradnje biznisa i neprofitnog sektora ali i odamo priznanje najuspješnijim projektima koji su obezbijedili podršku biznis sektora, Centar za promociju civilnog društva raspisuje poziv za prijavu za nagradu “DA(R) ZA ZAJEDNICU”:

Pozivamo građane i građanke, nevladine oganizacije, neformalne grupe građana/ki, jedinice lokalne samouprave i razvojne agencije da nominuju kompanije, firme i obrte za ovu nagradu.

Koga možete nominovati?
Možete nominovati sve kompanije, firme i obrte koji su tokom protekle 2 godine dale svoj materijalni ili nematerijalni doprinos realizaciji projekata i inicijativa koji rezultirali promjenama i riješili neki problem u lokalnoj zajednici. Ukupan doprinos biznis sektora (u vidu novca, materijala, volonterskog rada ili usluga) ne smije prelaziti vrijednost od 5.000,00 KM.

Kriteriji za selekciju:

  • Značaj doprinosa za realizaciju datog projekta/inicijative kroz novčanu donaciju,  volonterski rad, donaciju u materijalu ili uslugama;
  • Koliki utjecaj je realizovani projekat/inicijativa postigao u lokalnoj zajednici;
  • Broj podržanih projekata/inicijativa od strane nominovane kompanije, firme ili obrta u lokalnoj zajednici

Zbog čega nominovati nekoga za nagradu i šta nominovani imaju od toga?

  • Izgrađujete snažnije odnose i jačate partnerstvo sa profitnim sektorom;
  • Svi nominovani koji uđu u drugi krug selekcije će biti javno promovisani putem društvenih mreža i medija a prijavljena inicijativa će biti objavljena u brošuri CPCD-a (Programa malih grantova);
  • Za prva tri mjesta su obezbijeđene vrijedne nagrade (pored glavne nagrade u vidu priznanja nagrađeni će imati priliku osvojti nagradu u vrijednosti od 500,00 KM za prvo mjesto, 300 KM za drugo mjesto i 200 KM za treće mjesto)
    Svi nominovani koji uđu u drugi krug selekcije će biti pozvani na svečani događaj na kojem će biti uručena priznanja i nagrade, a u prisustvu predstavnika međunarodne zajednice, donatora i BH institucija.

Procjena prijava:
Prvi krug procjene prijava će vršiti stručni žiri koji se sastoji od predstavnika biznis sektora i nevladinih organizacija. Prijave koje budu odabrane za drugi krug će biti predstavljene na online platformi, te će građani i građanke imati mogućnost glasanja. Finalni odabir će zavisiti zbira online glasova javnosti (50%) i ocjena žirija (50%).

Način prijave:
Prijavni obrazac poslati na e-mail pmg@cpcd.ba do 14.11.2014.

Proglašenje dobitnika nagrade:
Proglašenje dobitnika nagrade biće obavljeno na završnoj svečanosti Programa malih grantova, u decembru 2014. godine.

Vremenski raspored:
Prikupljanje prijava: 27.10.2014. – 14.11.2014.
Odabir za uži krug: 14.11.2014. – 21.11.2014.
Online glasanje za prijave: 21.11.2014. – 05.12.2014.

Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada: decembar 2014.
naslovna1

merak.ba