Javni poziv za mlade poduzetnike/ice


PODIJELI.

BIZNIS SERVIS je program Jedinstvene organizacije mladih iz Jelaha u oblasti omladinskog poduzetništva koji se realizuje u okviru projekta ”Centar za razvoj karijere mladih – CERK”. Cilj programa je osnažiti 20 mladih ljudi za preuzimanje odgovornosti i proaktivno djelovanje u pokretanju i upravljanju vlastitim poduzećem (biznisom). Program se realizuje u partnerstvu sa konzorcijem organizacija civilnog društva koji čine Jedinstvena organizacija mladih Jelah kao nosilac projekta i Univerzalna škola sporta Jelah, Centar za razvoj i podršku Tuzla, Topeer Doboj i Centar za omladinski rad i neformalno obrazovanje Maglaj kao partneri na projektu.

Projekat ”Centar za razvoj karijere mladih – CERK” se realizuje u okviru UNDP-ovog projekta ”Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

Tromjesečni program jačanja kapaciteta mladih poduzentika/ca je servis za podršku mladim ljudima u pokretanju i upravljanju vlastitim biznisom koji će omogućiti mladim ljudima da razviju poduzetničke sposobnosti, osobine i ponašanja, sklonosti za poduzetništvo i spremnost na inicijativu i promjenu ustaljenih radnih ritmova u sve nemirnijem poslovnom svijetu kapitalizma a posebno na tržištu rada gdje je luksuz čekati da promjena dođe izvana.

Kroz jačanje kapaciteta mladih poduzentika/ca (četverodnevna obuka), razvoj praktičnih iskustava (istraživački rad) i stručni mentoring (individualni rad), program će omogućiti da 20 mladih ljudi razvije i osnaži vještine rješavanja problema, liderstva, donošenja odluka, javnog nastupa i strateškog razmišljanja.

Program Biznis servisa je podijeljen u tri dijela:

1. GRUPNE TRENING SESIJE
(februar 2014)
Kroz 24 sata edukacije bazirane na principima, pristupu i metodologiji neformalnog obrazovanja korisnici/ce (učesnici/ce u programu) Biznis servisa će pohađati 4 cjelodnevna treninga i teme: definisanje poslovne ideje, izrada poslovnog plana, realizacija poslovne ideje/plana i kreiranje poslovne politike. Cilj grupnih sesija je razviti sposobnosti prepoznavanja poslovnih prilika, odlučivanja, kreativnog razmišljanja i efikasnog planiranja i upravljanja vlastitim poduzećem.

2. POSLOVNO ISTRAŽIVANJE (praktična komponenta)
(februar/mart 2014)
Poslovno istraživanje predstavlja praktičnu komponentu u okviru CERK programa ”Biznis servis”. Poslovno istraživanje je bazirano na istraživanju i prikupljanju informacija vezanih za pokretanje vlastitog poduzeća (biznisa), koje prati logički slijed razvoja poslovnog poduhvata, od nastanka poslovne ideje sve do izrade poslovnog plana i odluke o registraciji vlastitog poduzeća (biznisa). Praktična komponenta odnosno poslovno istraživanje obuhvata sljedeće aktivnosti:

– Istraživanje tržišta za identificiranje i prepoznavanje poslovne ideje,
– Pisanje nacrta poslovnog plana (univerzalni obrazac),
– Istraživanje zakonskih regulativa za realizaciju poslovnog plana,
– Istraživanje fondova, programa i izvora (su)finansiranja poslovnih ideja/planova,
– Učešće u tematskoj posjeti poslovnom subjektu sa područja općine Tešanj sa razvijenom i primjenjivom poslovnom politikom (strateški razvoj i sistematizacija radnih mjesta),
– Učešće na prezentaciji ”Mladi pričaju mladima, primjeri dobre prakse i uspješne poslovne priče”.

Cilj poslovnog istraživanja je razviti praktična iskustva u planiranju poslovnog poduhvata, ukazati na značaj planiranja za ispravno odlučivanje kod pokretanja vlastitog poduzeća (biznisa) te analizirati opravdanost ulaganja u željeni poslovni poduhvat kroz procjenu relevantnosti (potreba tržišta), izvodljivosti i održivosti poslovne ideje.

2. INDIVIDUALNE TRENING SESIJE
(mart/april 2014)
Kroz individualne trening sesije (u trajanju od 3 sata po sesiji) bazirane na stručnom mentoringu korisnici/ce (učesnici/ce u programu) Biznis servisa će izvršiti reviziju procesa planiranja poslovnog poduhvata, analizirati faktore i indikatore opravdanosti ulaganja i pokretanja vlastitog poslovnog poduzeća (registracija biznisa), finalizirati pisanje poslovnog plana i kompletirati poslovnu dokumentaciju kako bi poslovna ideja/plan bila spremna za apliciranje prema, u datom trenutku, dostupnim fondovima i programima podrške za razvoj omladinskog poduzetništva.
Nakon realizacije sva tri dijela programa organizovati će se Ceremonija dodjele CERK Certifikata za korisnike/ce (učesnike/ce u programu) koji su prisustvovali na svim aktivnostima (100%) u okviru programa ”Biznis servis”.

Pozivamo zainteresovane i motivisane mlade ljude između 18 i 30 godina sa područja općine Tešanj, bili poduzetnik/ca ili planirate to postati, i želite uzeti aktivno učešće u ovom programu i na taj način razviti i/ili unaprijediti poduzetničke sposobnosti, osobine i ponašanja te druge kompetencije neophodne u procesu planiranja i upravljanja vlastitim poduzećem (biznisom).

Broj mjesta je ograničen, učešće BESPLATNO, stoga se požurite i prijavite…

ROK ZA PRIJAVU JE 15.01.2014.
Više informacija o Biznis servisu i prijavni formular možete dobiti putem:
T: +387 32 664 114; E: info@cerk.ba; W: www.cerk.ba; F: www.facebook.com/cerk.ba

merak.ba