Javni oglas za prijem volontera u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH


PODIJELI.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

1/01 Volonter sa završenim ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – tri (3) izvršioca;
1/02 Volonter sa završenim pravnim fakultetom– visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – dva (2) izvršioca;
1/03 Volonter sa završenim poljoprivrednim fakultetom- visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Poljoprivrednom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova- jedan (1) izvršilac;
1/04 Volonter sa završenim fakultetom engleskog jezika i književnosti – visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na filozofskom ili filološkom fakultetu -smjer engleski jezik koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova- jedan (1) izvršilac;

Krajnji rok za prijave: 07.03.2015.
Više informacija pogledajte u priloženom linku