Izrada logičkog okvira (LFA) i projektnog prijedloga


PODIJELI.

Centar za promociju civilnog društva, organizuje trening koji je namjenjen udruženjima i fondacijama koji apliciraju za fondove domaćih i međunarodnih donatora, te pojedincima iz nevladinog sektora koji se žele upoznati sa metodologijom pisanja prijedloga projekata koristeći LFA, ili se u okviru radnog mjesta očekuje poznavanje ovih vještina.

Trening se preporučuje osobama koje nemaju iskustva u izradi LFA i projektnog prijedloga, ili ih nisu samostalno kreirale, kao i onima od kojih se očekuje usavršavanje u oblasti izrade profesionalnih projektnih prijedloga, te analitički pristup.

Cilj treninga je razviti nove i usavršiti postojeće vještine i znanja o analitičkom procesu izrade logičkog okvira što uključuje faze: a) identifikacije; b) formulacije; c) primjene i evaluacije.

Poseban akcenat je stavljen na fazu analize i planiranja čime se detaljno obrađuju: analiza ciljnih grupa, problema, ciljeva i analizu strategije, te izradu praktičnog operativnog plana spremnog za primjenu na osnovu rezultata izvršenih analiza.
Rezultat treninga je da će učesnici/ce seminara steći razumijevanje o procesu izrade LFA i projektnog prijedloga, povećati znanje o definisanju različitih elemenata projektnog ciklusa, usavršiti vlastite metode izrade LFA i steći razumijevanje o zahtjevima i standardima donatora.
Faza analize:
Analiza i identifikacija ciljnih grupa
Analiza problema
Utvrđivanje ciljeva
Analiza strategije

Faza planiranja:
Sadržaj i popunjavanje logičkog okvira
Identifikacija pretpostavki
Identifikacija indikatora i izvora verifikacije
Izrada plana aktivnosti
Izrada budžeta

Maksimalan broj učesnika/ca na treningu je 17. Poziv za trening je otvoren do popunjavanja kapaciteta.
Prijaviti se možete tako da ispunite  prijavni obrazac i  dostavite ga najkasnije do 01. 12. 2014. g. faxom ili mailom: prijava@cpcd.ba