Itikaf u Ramazanu


PODIJELI.

U terminološkom smislu itikaf je boravak u džamiji s ciljem iskazivanja pokornosti Allahu Uzvišenom. Stoga, u suštini itikaf označava boravak u džamiji s nijjetom približavanja Allahu, dok učenje Kur'ana, zikr, dova i ostali segmenti ibadeta ne utječu na ispravnost itikafa.Itikaf je propisani ibadet, kao što se navodi u riječima Uzvišenog: “Ne bi li njih dvoje pročistilo kuću Moju radi onih koji tavafe…”

Itikaf u zadnjih deset dana ramazana, prema najispravnijem mišljenju, počinje od zalaska sunca 21. noći, a završava se također zalaskom sunca uoči bajramske noći na kraju mjeseca ramazana, jer je noć pratilja dana koji slijedi te je 21. noć u sastavu zadnjih deset noći, i sve njih obuhvata tekst hadisa Ebu Seida koji se nalazi u oba ”Sahiha”.
slika1.jpg
-Za ispravnost i validnost itikafa postoje uvjeti:

1. Da itikaf  bude u džamiji, zbog Allahovih riječi:   ”…u vremenu dok itikaf u džamijama obavljate!”
2. Da itikafom nijeti približavanje Allahu. Nijjet se donosi prilikom ulaska u džamiju, dakle od početka boravka u džamiji.
3. Da ne napušta mjesto gdje čini itikaf, osim zbog potrebe koju mora namiriti,kao npr:zbog nabavke hrane, pića, lijekova…

-Itikaf kvare sljedeće stvari:
1. Prekidanje nijjeta.
2. Izlazak zbog trgovine, posjete ili nekih dunjalučkih stvari koje nisu potrebne mutekifu tokom itikafa, jer je to suprotno suštini itikafa.
3. Gubljenje pameti usljed upotrebe opojnih sredstava.
4. Otpadništvo od islama.

merak.ba