Evropski volonterski servis: prilika za rad i putovanje u Evropi i Sjevernoj Americi


PODIJELI.

Phiren Amenca International Network objavila je poziv za aplikacije mladima, uzrasta od 18 do 30 godina za učešće u aktivnostima Evropskog volonterskog servisa (program Erasmus+) u Evropi i Sjevernoj Americi. Projekti uključuju raznolike mogućnosti za sticanje iskustva uključujući nacionalne i međunarodne seminare, aktivno uključivanje u rad Romskih omladinskih grupa i mreža te programe koji ohrabruju mlade da realizuju vlastite ideje i inicijative.

Dostupnost
Aplicirati mogu mladi, uzrasta od 18 do 30 godina. Diplome, vještine ili iskustvo nisu potrebni. Motivacija i angažiranost su veoma važni. Određene specifične pozicije mogu imati dodatne uslove za učešće.

Pokriveni troškovi
Organizatori će osigurati smještaj, zdravstveno osiguranje, kurs jezika, putne troškove te mjesečni džeparac.

Apliciranje
Za podnošenje aplikacije na adresu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente na adresu info@phirenamenca.eu:

Rok za prijavu: 15 februar 2015
Otvoreno za: mlade, uzrasta 18-30 godina
Uključuje: smještaj, prevoz, zdravstveno osiguranje, kurs jezika i džeparac

Za više informacija pogledajte tekst zvaničnog poziva.