EIDHR BiH poziv za projekte


PODIJELI.

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za dostavljanje prijedloga projekata za promociju i podršku demokratiji i ljudskim pravima, kroz odabir projekata koji ce doprinijeti razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavine prava kao i poštivanja svih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda u Bosni i Hercegovini. Projekti ce biti finansirani kroz program “Evropski Instrument za Demokratiju i Ljudska Prava (EIDHR)”.

Kompletna dokumentacija za prijavu projekata je na raspolaganju na sljedećim web stranicama: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome i http://europa.ba/?page_id=1084

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 10. maj 2016. godine u 17:00.

EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS (EIDHR)

Country based support scheme 2015 and 2016

Reference: EuropeAid/151540/DD/ACT/BA

Call for Proposal number: EC/BIH/CfP/16/001

Budget EURO: 1.800.000

Procedure: Restricted