Edukativna igra EESC-a


PODIJELI.

U sklopu Europskog socijalnog i gospodarskog odbora objavljena je igra pod nazivom “R EU Ready?” namijenjena svima onima koje zanima kako funkcionira Europska unija i htjeli bi se naći u ulozi vijećnika u Bruxellesu.

U igri možete izabrati funkciju koju želite preuzeti, temu za raspravu i utjecati na druge vijećnike. Cilj igre je dobiti podršku barem 75% članova Vijeća za mišljenje koje zastupate, kako bi na taj način ono bilo usvojeno kao politika Odbora i utjecalo na druge institucije Europske unije.

Europski gospodarski i socijalni odbor služi kao savjetodavno tijelo za davanje stručnih savjeta glavnim institucijama Europske unije (Europskoj komisiji, Europskom vijeću i Europskom parlamentu). Jedna je od njegovih glavnih zadaća i pomoć u premošćivanju jaza između europskih institucija i “organiziranog civilnog društva”. Promiče participativnu demokraciju u Europskoj uniji i pomaže u jačanju uloge organizacija  civilnog društva kroz uključivanje u “strukturirani dijalog” s tim skupinama u zemljama članicama EU-a, kao i u drugim zemljama diljem svijeta.

Ovu edukativnu igru možete pronaći OVDJE.