Dodjelu granta za organizovanje sajma za žene u agrobiznisu


PODIJELI.

Na osnovu člana 27. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 32/10), tačke III alineje 5. i 10. Odluke o osnivanju Gender centra Republike Srpske – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/02, 63/05 i 33/09), člana 14. stav 3. i 4. Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2013. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 116/12), te u skladu sa članom 1, stav 2, tačka c) Kriterija za dodjelu granta vaninstitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 između UN WOMEN i Gender centra Republike Srpske, direktorica Gender centra raspisuje

JAVNI POZIV br. GC-01-323-1/13
za
 dodjelu granta za organizovanje sajma za žene u agrobiznisu
u Republici Srpskoj

Kratki opis i ciljevi zadatka:
U okviru prioritetnog programa „Žene na selu“ iz Plana i programa rada Gender centra Republike Srpske za 2013. godinu, a u okviru sprovođenja Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine, Gender centar Vlade Republike Srpske poziva zainteresovane nevladine organizacije, registrovane u Republici Srpskoj, da se prijave za organizovanje Sajma za žene u agrobiznisu (član 1, stav 2, tačka c) Kriterija za dodjelu granta vaninstitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 između UN WOMEN i Gender centra Republike Srpske), kojim će se ove godine doprinijeti obilježavanju 15. oktobra, Međunarodnog dana žena na selu.

Ciljevi sajma su:

  • Povećanje vidljivosti i doprinosa rada seoskih žena u razvoju poljoprivrede, turizma i ruralnom razvoju uopšte;
  • Podsticanje žena na bavljenje agrobiznisom i njihovo ekonomsko i društveno osnaživanje i umrežavanje;
  • Povećanje svijesti javnosti o značaju i ulozi seoskih žena za opstanak i razvoj sela.

Datum održavanja sajma: 15.10.2013.

Uslovi i rok prijavljivanja:
Za sprovođenje navedene aktivnosti mogu se prijaviti udruženja, registrovana u Republici Srpskoj, u skladu sa Kriterijima za dodjelu granta vaninstitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 između UN WOMEN i Gender centra Republike Srpske, koji su u prilogu ovog javnog poziva.

Podnosioci su dužni izraditi i podnijeti prijedlog u skladu sa obrascem koji je prilog ovom javnom pozivu.

Prijedlog se dostavlja u tri kompletna uvezana štampana primjerka, što uključuje prijavni obrazac i pripadajuću dokumentaciju, a sam prijavni obrazac potrebno je dostaviti i u elektronskoj verziji. Rok za dostavljanje prijave je31.08.2013. godine na sljedeću adresu:

Gender centar Vlade Republike Srpske
(Prijava na javni poziv br. GC-01-323-1/13)
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
protokol@gc.vladars.net

Blagovremenim će se smatrati prijave koje pristignu u navedenom roku, kao i prijave koje nose poštanski pečat u navedenom roku. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora:
Postupak izbora izvršiće se u skladu sa Kriterijima za dodjelu granta vaninstitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 između UN WOMEN i Gender centra Republike Srpske.

Ostale informacije:
Sve informacije mogu se pronaći na stranici Gender centra: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/Javni_pozivi.aspx, kao i na portalu www.ravnopravno.com.

Više informacija: javni poziv, sajam 2013 GCRS Kriteriji za dodjelu granta u okviru podrske UN WOMEN 2012 i 2013 prijavni obrazac