Dijalog za budućnost: Poziv za iskazivanje interesa za učešće u forumima mladih


PODIJELI.

Učešċe mladih u socijalno-političkoj sferi u Bosni i Hercegovini je slabo i mladi ljudi se često osjeċaju izostavljeni iz procesa donošenja odluka. Upravo zato je jako važno stvoriti prostor i priliku za mlade ljude u BiH kako bi se i njihov glas čuo. Glavni cilj Foruma mladih (FM) je da ohrabri i podrži poveċanje učešċa, svijesti i utjecaja mladih i omladinskih organizacija civilnog društva u procesu donošenja odluka vezanih za razvoj i reforme u BiH. Povezivanjem učesnika iz raznih sfera interesovanja sa ostalim korisnicima projekta Dijalog za buduċnost stvoriċe se mreža aktivista iz raznih sfera interesovanja širom BiH.

Cilj:
Cilj je formiranje Foruma mladih na četiri različite lokacije (Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Tuzla) širom BiH i spremanje aktivnih mladih ljudi, omladinskih/studentskih organizacija i ostalih organizacija civilnog društva koje se bave problemima mladih da se uključe i učestvuju u dijaloškoj platformi (DP) kako bi bili dio jednogodišnjeg procesa čiji je cilj da razvije i produbi njihov odnos sa donosiocima odluka na raznim nivoima. Cilj je i da se ostvari dvosmjerna komunikacija između omladinskih i studentskih organizacija i donosilaca odluka kako bi se stvorili potrebni uslovi za razvijanje zajedničkih rješenja i ideja za postojece probleme.

FM ċe stimulisati debate između učesnika, daċe im priliku da bolje upoznaju i razumiju jedni druge kao i da razviju kolegijalne odnose. Predviđeno je da u sklopu svakog foruma, učesnici budu podijeljeni u tri tematske radionice.Teme ovih radionica bi bile sljedeċe:

Grupa 1 – Ljudska prava, mir i razvoj – Ključne teme incijative za razvoj mira u BiH i usko povezano sa širim ciljevima podržavanja interkulturalnog, intervjerskog dijaloga i saradnje između zajednica u BiH.

Grupa 2 – Okoliš – Apolitična tema sa velikim potencijalom za stvaranje konsenzusa i stvaranje dvosmjerne vertikalne komunikacije između aktivista i donosilaca odluka na raznim nivoima.

Grupa 3 – Rodna pitanja i marginalizovane grupe – Ključna oblast za osiguravanje jednakosti i inkluzivnosti na svim nivoima društva koja od učesnika traži da nađu način da prevaziđu tradicionalne i kulturne prepreke prisutne u svim BiH zajednicama.

Rok za slanje prijava: Sarajevo – 16.2.2015., Mostar – 16.2.2015., Banja Luka – 23.2.2015., Tuzla – 23.2.2015.

Aplikacioni obrazac možete zatražiti putem maila: input.ze@gmail.com