Da li nam je „Facebook“ prijatelj ili neprijatelj?


PODIJELI.

U posljednje vrijeme, društvene mreže postale su najpopularniji mediji i načini komunikacija među svim generacijama u svijetu, naročito mlađom populacijom. U jednu od najčešće korištenih mreža spada i  Facebook. Facebook nas može nasmijati, rastužiti, ponekad natjerati da se osjećamo nesigurnim ili da čak posumnjamo u svoje sposobnosti, što znači i da postajemo nezadovoljni vlastitim životom.

Iako uz pomoć Facebooka mislimo da imamo gomilu prijatelja, istina je u mnogočemu drugačija. Koliko ljudi, koji koriste Facebook, zapravo imaju pravu interakciju sa „stvarnim svijetom“ ?

U filmu „Društvena mreža” (The Social Network) jedan od likova kaže: „Živjeli smo na farmama, pa smo živjeli u gradovima, a sada ćemo živjeti na Internetu.“

Kada malo bolje razmislimo, ovo jeste veoma uznemirujuća, ali i istinita izjava.

Činjenica je da ljudska komunikacija pati zbog tolike raširenosti i popularnosti određenih medija. Sa godinama će posljedice biti sve više i više uočljive, jer već sada možemo primjetiti promjene u ponašanju mladih.

Ispočetka je Facebook zamišljen kao društvena mreža, koja ljudima koristi kao platforma za ličnu prezentaciju, izmjenu utisaka ili skupljanje saznanja i mišljenja drugih o sebi ili obrnuto.

Ipak, Facebook je i mjesto gdje ljudi mogu biti šta žele, kada to žele i gdje god požele. Znači, da je ovaj virtualni svijet dobrim dijelom i nestvaran, jer nismo sigurni da li su informacije, koje dobijamo  zapravo tačne? Kako je virtualan svijet nerealan, nudi nam se samo jedan izbor, a da bi živjeli u pravom smislu te riječi, potrebno nam je više izbora.

Američki Univerzitet u Michigenu je uradio istraživanje o tome da li je Facebook povezan sa depresijom. I istraživanje je dalo potvrdne odgovore, sve osobe, koje često koriste ovaj medij, imaju manjak samopouzdanja ili nisu zadovoljni svojim životom. Ako osoba sve više i više vremena provodi na Facebook, biće sve tužnija i tužnija. Dokazali su da se osjećanje tuge stalno vraća, što se odražava na zdravlje i generalno,na život.

Ipak, ne trebamo brisati svoje profile, ali u svemu, pa i korištenju Facebooka, trebamo biti što je moguće realniji i iskreniji. Ono što vidimo ili čitamo, trebalo bi da nas inspiriše,motivira i pokrene. Ne možemo se isključiti potpuno iz virtualnoga svijeta, jer je on prisutan svuda oko nas. Jedino bi bilo  dobro da uvijek razmislimo o tome, što želimo da objavimo na Facebooku ili nekim, drugim mrežama.

Ipak, realan život nije samo „like“ ili komentar na Facebooku. Na kraju, možemo samo zaključiti, da nam Facebook jeste prijatelj, ukoliko ograničimo njegov uticaj na naš život, a neprijatelj, ukoliko podredimo svoj život njegovom uticaju.

Priredio: Igor Strutinski