Bosanskohercegovačko naslijeđe – seminar za koreografe


PODIJELI.

Ansambl Bosnia Folk iz Zenice prošlog vikenda  organizirao je  seminar za koreografe i stručne rukovodioce folklornih grupa i kulturno-umjetničkih društava iz BiH. U okviru seminara održana su  predavanja (teoretski dio i praktična radionica). Predavači su bili istaknute osobe iz stavralaštva BiH: Svjetlana Bajić – etnolog, dr. Jasmina Talam- etnomuzikolog, Sead Salkić i Vehid Polovina folkloristi.
Na seminaru su obrađene teme:
– Narodne nošnje u Bosni i Hercegovini
– Tradicionalni napjevi i glavne karakteristike polifonog pjevanja
– Tradicionalne igre muslimana iz okoline Foče
– Tradicionalne igre srpskog stanovništva iz Sarajeva i Bradine
– Tradicionalne dječije igre iz Sarajeva
– Tradicionalne igre srpskog stanovništva sa Ozrena
– Tradicionalne igre hrvatskog stanovništva Guče gore
– Tradicionalne igre srpskog stanovništva sa Vlašića i Imljana
– Tradicionalne igre muslimana iz istočne Hercegovine
– Tradicionalne igre muslimana iz Srednje Bosne

Ovo je bio šesti po redu seminar u organizaciji Bosnia Folka, a sve s ciljem da se na ispravan način pokaže bosnaskohercegovačko nasljeđe. Predavači su eminentne ličnosti i uz sve elemente koje čine folklor sigurno je pravi način da koreografi u svojim društvima  postave igre kako treba- kazao je Ahmedin Husejnović, predsjednik Ansambla Bosnia Folk.
Nakon dva dana rada uručene su diplome polaznicima iz KUD-ova: „Slova o Žepču“ Žepče,  „Gradina“ Gradišće, „BZK „ Preporod“ Ilijaš i Zenica, BKD „Zavidovići“, HKD „Napredak“ Busovača, Gradski dječiji omladinski folklorni anambl „Tuzla“, KUD „ BULBUL“ Sarajevo, KUD „Boško Vujadin“ Istočno Sarajevo i Ansambl Bosnia Folk Zenica.

Osim toga Ansambl Bosnia Folk je u Nacionalnom restoranu „Salčinović“ organizirao zabavu uz druženje učesnika seminara, ali i goste prve BiH likovne kolinije koja se proteklog vikenda održavala u Zenici. Uz narodni orkastear Bosnia Folka, predstavili su se volkalni solisti Sanela Rušidović, Ermin Mandžuka, Amira Isaković i Amira Melić, sve uz podršku Amira Melića. Voditeljica je bila Sedžida Beganović-Isaković.

Piše: S.B. I.