Banka vaših ideja


PODIJELI.

BANKA VAŠIH IDEJA!

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Konkurs za dodjelu sponzorstava/donacija u
2014. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te vezane uz jedno od navedenih područja:
1. Obrazovanje
2. Kultura
3. Humanitarno djelovanje
4. Sport
5. Okoliš

Naziv Konkursa:
– BANKA VAŠIH IDEJA

Vrijeme trajanja Konkursa:
– konkurs je otvoren do 11.07.2014. godine
– sve prijave moraju stići na dolje navedenu adresu najkasnije do 11.07.2014. godine do 16 sati
– sve prijave koje stignu nakon navedenog datuma i vremenskog roka neće biti razmatrane

Uslovi za učesnike
– učesnici Konkursa mogu biti udruženja, klubovi, kulturne i druge institucije s pravno registrovanim sjedištem u Bosni i Hercegovini, a čiji su projekti namijenjeni za pomoć osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom
– prijave fizičkih lica neće se razmatrati
– projekti koji se ne uklapaju u područja navedena u Konkursu neće se razmatrati
– učesnik može prijaviti samo jedan projekat u samo jednoj kategoriji
– Raiffeisen banka može dodijeliti sponzorstvo/donaciju učesniku Konkursa u djelimično zatraženom iznosu
– projekti koji su u toku, završnoj fazi ili u potpunosti završeni neće biti razmatrani
– učesnici Konkursa sami snose troškove prijave na isti
– dobitnici sponzorstva/donacije na zahtjev Raiffeisen banke dužni su dostaviti Pisani izvještaj o realizaciji prijavljenog projekta
– između učesnika Konkursa, s jedne strane, te Raiffeisen banke ili njenih zaposlenika, s druge strane, ne smije biti bilo kakvih sukoba interesa (poput rodbinskih veza)

Prijave
– prijava za Konkurs može se preuzeti OVDJE.
– nepotpuno ispunjene prijave neće biti razmatrane
– prijava mora biti čitko ispunjena
– uz prijavu je obavezno priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Detaljan opis projekta (planovi, ciljevi, očekivanja, način evaluacije i dr.)
2. Finansijski plan projekta (prihodi, rashodi, plan izvora finansiranja)
3. Kopiju rješenja o registraciji udruženja/organizacije nosioca projekta sa posljednjim statusnim
izmjenama
4. Finansijski izvještaj (bilans) o poslovanju udruženja/organizacije nosioca projekta u 2013. godini
5. Biografiju voditelja/ice projekta ili druge odgovorne osobe u projektu
6. Kopiju lične karte odgovornog lica udruženja/organizacije nosioca projekta

– ispunjena Prijava može uključivati i dadatne materijale: najviše do 5 stranica A4 formata
– poslani materijali se ne vraćaju učesniku Konkursa
– ispunjena Prijava zajedno s ostalom dokumentacijom obavezno se treba poslati poštom na sljedeću adresu:

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Marketing i odnosi s javnošću
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

sa naznakom “Konkurs za sponzorstva/donacije”

Napomena:
– za projekte koji budu odabrani u uži izbor potrebno je, nakon poziva Banke, u roku od sedam dana dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za:
1. odgovornu osobu udruženja/organizacije nosioca projekta i
2. voditelja projekta.
Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka ne smiju biti starija od 30 dana.

 Način odlučivanja
– odluke o dodjeli sponzorstava/donacija donosit će posebna interna peteročlana komisija koju imenuje Raiffeisen banka

Objava dobitnika donacija
– imena dobitnika sponzorstava/donacija bit će objavljena u istim dnevnim novinama kao i Pravila Konkursa te na web stranici Banke www.raiffeisenbank.ba u roku od 70 dana od dana zatvaranja Konkursa

Više informacija možete dobiti na  web stranici www.raiffeisenbank.ba