Anketa: Koliko građani/ke Zenice znaju o budžetu grada


PODIJELI.

Omladinsko udruženje REaktiv u saradnji sa Komisijom za pitanja mladih Vijeća Općine Zenica u srijedu 26.11.2014. godine u periodu od 12:00 – 14:00h je vršilo anketiranje građana/ki po pitanju budžeta Općine Zenica.

S obzirom da je budžet najvažniji dokument javne uprave, a da je vrlo malo građana/ki upoznato sa budžetom, načinima djelovanja za kreiranje istog, kao i načinu donošenja i usaglašavanja istog, putem ankete se željelo saznati koliko građani/ke zapravo učestvuju u kreiranju budžeta, ali i informisati građane o javnim raspravama na kojima je njihovo učešće neophodno, kao i o načinima kako da saznaju više o budžetu i da prate budžet svoga grada.

Rezultati anketiranja su sljedeći:

 1. Anketu je ispunilo ukupno 198 ljudi od čega je bilo 54,5% muškaraca i 45,5% žena
 2. Starosna dob anketiranih pojedinaca bila je:
 • 15-30 godina = 75,7%
 • 30-45 godina = 9,1%
 • 45-60 godina = 9,6%
 • 60+ godina = 5,5%
 1. Na pitanje: Putem kojih medija se informišete o dešavanjima u okruženju (moguće je bilo više odgovora) rezultat je sljedeći:
 • Novine = 13,2%
 • TV = 34,2%
 • Radio = 9,5%
 • Internet = 42,9%
 1. Na pitanje: Da li posjećujete zvaničnu stranicu općine Zenica, dobili smo sljedeće odgovore:
 • DA = 31,8%
 • NE = 68,2%
 1. Na pitanje: Da li ste ikada učestvovali na nekoj javnoj raspravi, dobili smo sljedeći rezultat:
 • DA = 17,7%
 • NE = 82,3%
 1. I na pitanje: Da li bi željeli učestvovati na javnoj raspravi o budžetu općine Zenica, dobili smo sljedeće odgovore:
 • DA = 50,5%
 • NE = 49,5%

Dakle, anketirali smo većinom mlade ljude, jednako muškarce i žene, koji najčešće informacije o dešavanjima u okruženju dobijaju putem TV-a ili interneta. Većina anketiranih ne posjećuje zvaničnu stranicu općine, niti je ikada učestvovala na nekoj javnoj raspravi. Ono što nas raduje je da je na pitanju: Da li bi željeli učestvovati na javnoj raspravi o budžetu općine Zenica, nešto više od polovine anketiranih odgovorilo pozitivno.

Svi građani mogu pregledati aktuelni budžet, ali i pratiti rad općinskih organa putem web stranice Općine, www.zenica.ba