AIESEC Zenica, Open Day


PODIJELI.

AIESEC Zenica vas poziva 29. oktobra da dođete na Ekonomski fakultet Univerziteta  Zenica gdje ćete imati priliku saznati kako sa AIESEC-om izabrati idealnu praksu za vas i razvijete svoje potencijale i usavršite svoju ličnost uz inostrano iskustvo.

Šta je AIESEC?
AIESEC, najveća organizacija vođena od strane studenata, je međunarodna platforma kroz koju mladi ljudi otkrivaju i razvijaju svoj potencijal i vrše pozitivan uticaj na društvo. Radeći u partnerstvu sa kompanijama i univerzitetima, AIESEC ima preko 60 godina iskustva u razvoju mladih lidera sa internacionalnim iskustvom. Naš inovativni proces razvoja je sastavljen od izuzetnog liderskog iskustva i globalnog programa razmjene. Sa fokusom na izgradnju ličnih mreža, istraživanja smjera i ambicije sopstvene budućnosti, AIESEC ima inovativan pristup pokretanju i razvoju mladih u lidere sutrašnjice. Ukoliko govorimo o brojkama, AIESEC čini više od 86 000 članova sa 2400 univerziteta u preko 124 zemalje. Našu organizaciju podržava preko 8000 partnera, obavi se 10 000 praksi, 24 000 mladih ljudi dobije priliku da iskusi lidersku poziciju i održi se preko 500 konferencija godišnje.
Naš pristup pokretanju mladih ljudi počiva na nekoliko važnih principa koji omogućavaju razvoj pojedinaca vrijednih organizacijama i društvu. Pojedinci preuzimaju odgovornost za rad u AIESEC – u, što rezultuje proaktivnim stavom. Gajeći svjesnost o svojim mogućnostima i ograničenjima kroz postavljanje ličnih ciljeva, vizija i tutorstvo, omogućava im da djeluju sa ciljem. Podsticanje opažanja svijeta u cjelini i njih samih omogućuje im da vide probleme iz različitih uglova. Grade mrežu mladih ljudi i organizacija, u cilju podrške ispunjenju ciljeva i vizija. Razvijaju vještine i znanja radi povećanja njihovog kapaciteta i pozitivnog uticaja na zajednicu.

O AIESEC-u u Bosni I Hercegovini
AIESEC u Bosni i Hercegovini postoji od 1953. godine, što nas čini jednom od najstarijih AIESEC zemalja svijeta. Kao dio Jugoslavije, lokalni komitet u Sarajevu je prva kancelarija AIESEC-a u BiH. Od tada, hiljade studenata su bili članovi organizacije. AIESEC je u BiH djelovao i u najtežim uslovima,  u periodu rata od 1992. do 1995. godine. Organizacija je uspjela da se održi i funkcioniše u uslovima u kojima bi rijetki to uspjeli.

Piše:Nino Mujkić